Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Sun, 23 Feb 2020 12:50:57 -0100 HX711 Včelárska váha - Arduino - update /blogclanok/13191/vcelarska-vaha-arduino-update.htm Update včelárskej váhy - dosiahnuté výsledky, prenosové technológie, úpravy webového rozhrania, systému. Fri, 14 Feb 2020 21:15:17 -0100 HTTP Senzorická sieť v LAN sieti - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266 /blogclanok/13190/senzoricka-siet-v-lan-sieti-arduino-ethernet-esp32-esp8266.htm Senzorická sieť bežiaca v LAN sieti využívajúca HTTP protokol pre komunikáciu. Odosielanie dát o teplote, vlhkosti, tlaku vzduchu. Distribúcia dát po sieti s ľahkou implementáciou. Fri, 7 Feb 2020 22:50:20 -0100 Arduino Airsoft DOMINATOR - Tlačidlový - Arduino + I2C LCD /blogclanok/13188/airsoft-dominator-tlacidlovy-arduino-i2c-lcd.htm DOMINATOR pre Airsoft postavený na platforme s digitálnym vstupom s využitím tlačidiel. Ekvivalent pre RFID DOMINATOR. Thu, 6 Feb 2020 20:21:30 -0100 WiFi Tester dosahu / štruktúra - nRF24L01 / nRF24L01 + PA + LNA /blogclanok/13187/tester-dosahu-struktura-nrf24l01-nrf24l01-pa-lna.htm Program pre tester dosahu s využitím WiFi modulom nRF24L01 s knižnicou RF24. Komunikácia po SPI zbernici s Arduinom. Možnosť využitia štruktúry pre prenos dát s ľubovoľným počtom položiek. Sat, 25 Jan 2020 21:56:26 -0100 OneWire Monitor teplôt, vlhkostí - Arduino Mega + Ethernet W5100 /blogclanok/13182/monitor-teplot-vlhkosti-arduino-mega-ethernet-w5100.htm Podrobnejší článok ohľadom tvorby a funkčnosti systému pre monitorovanie teplôt v domácnosti s využitím viacerých OneWire zberníc. Využité senzory pre záznam teploty a vlhkosti na I2C zbernici. Ovládanie digitálnych výstupov a načítavanie digitálnych vstupov. Thu, 16 Jan 2020 22:57:18 -0100 ThingSpeak ThingSpeak - IoT platforma pre Arduino / ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13181/thingspeak-iot-platforma-pre-arduino-esp8266-esp32.htm ThingSpeak je populárna IoT platforma, ktorá slúži na archiváciu a reprezentáciu dát v reálnom čase. Podporuje REST API / MQTT API. Umožňuje dáta archivovať, analyzovať, vykonávať štatistiky a ďalšie zaujímavé akcie. Wed, 15 Jan 2020 21:05:00 -0100 MATLAB Vzorkovanie signálu - MATLAB /blogclanok/13178/vzorkovanie-signalu-matlab.htm Implementácia vzorkovania signálu v prostredí MATLAB. Vzorkovanie analógového signálu tromi rôznymi frekvenciami s reprezentáciou finálneho signálu do čiarového grafu Mon, 13 Jan 2020 00:03:40 -0100 Meranie Meranie napätia - Arduino /blogclanok/13177/meranie-napatia-arduino.htm Prehľad dostupných modulov a senzorom pre meranie napätia v jednosmerných obvodoch. Využitie napäťového deliča. Sun, 12 Jan 2020 13:26:21 -0100 Meranie Meranie jednosmerného prúdu - Arduino /blogclanok/13176/meranie-jednosmerneho-prudu-arduino.htm Dostupné senzory pre meranie jednosmerného prúdu kompatibilné pre Arduino s 5V výstupom. Fri, 10 Jan 2020 13:24:25 -0100 Webkit Hlasom ovládané auto - ESP8266 (NodeMCU) /blogclanok/13175/hlasom-ovladane-auto-esp8266-nodemcu.htm Hlasom ovládané auto postavené na platforme ESP8266 (NodeMCU) s využitím base kitu pre NodeMCU v2 - Amica. Fri, 10 Jan 2020 02:15:02 -0100 MATLAB Frekvenčné spektrum - MATLAB /blogclanok/13173/frekvencne-spektrum-matlab.htm Frekvenčné spektrum signálu s úpravou spektra prostredníctvom interpolátoru, ktorý do spektra vloží kópie a stlačí pôvodné spektrum. Thu, 9 Jan 2020 23:51:03 -0100 IR Ovládanie relé IR ovládačom - Prijímač KY-022 /blogclanok/13172/ovladanie-rele-ir-ovladacom-prijimac-ky-022.htm Ovládanie výstupu Arduina cez IR ovládač a IR prijímač KY-022. Mon, 30 Dec 2019 01:12:48 -0100 Web scraping Overenie kradnutých vozidiel - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266 /blogclanok/13169/overenie-kradnutych-vozidiel-arduino-ethernet-esp32-esp8266.htm Využitie HTTP POST požiadavky na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre overenie kradnutého auta na základe zadanej ŠPZ. Využitie pre Sat, 21 Dec 2019 22:24:25 -0100 OPC UA OPC UA - (ESP8266, ESP32, Arduino + Ethernet) /blogclanok/13165/opc-ua--esp8266-esp32-arduino-ethernet.htm Prehľad vlastnej implementácie architektúry OPC UA s platformami ESP8266 (NodeMCU), ESP32 a Arduinom s Ethernet shieldom/modulom. Implementácie pre webserver, prístupový bod, klienta - Publishera, Subscribera. Thu, 5 Dec 2019 19:47:56 -0100 MATLAB Šum v 8-bitových obrazoch - MATLAB /blogclanok/13161/sum-v-8-bitovych-obrazoch-matlab.htm Šum pôsobiaci na binárny obraz čiernobielej palety. Riešenie využíva MATLAB pre programovú implementáciu generovania šumu, jeho aplikovanie do čiernobieleho obrazu a reprezentáciu pre používateľa v okne. Wed, 27 Nov 2019 21:31:49 -0100 Webclient Escape Room - Webclient - Arduino + Ethernet /blogclanok/13160/escape-room-webclient-arduino-ethernet.htm Escape Room postavený na platforme Arduino s Ethernet shieldom. Systém je postavený na komunikácii s webovým rozhraním, ktoré zároveň slúži na správu kombinácii, ktoré je možné meniť dynamicky aj počas hry. Fri, 22 Nov 2019 17:29:45 -0100 OPC UA OPC UA - ESP8266 (Arduino) /blogclanok/13158/opc-ua-esp8266-arduino.htm Pohľad na možnosti využitia architektúry OPC UA pre aplikácie založené na Arduino, IoT čipoch ESP8266, či ESP32. Fri, 15 Nov 2019 00:20:34 -0100 Kurzy (krypto)mien - Arduino / ESP32 / ESP8266 /blogclanok/13157/kurzy-krypto-mien-arduino-esp32-esp8266.htm Článok poukazuje na možnosti využitia externých free služieb na získanie vzájomných kurzov mien. Služby podliehajú limitu dopytov, ale umožňujú získať práve aktuálny kurz v rôznom čase počas dňa. Sun, 1 Sep 2019 02:40:20 -0100 Otáčkomer na platforme Arduino Uno /blogclanok/13150/otackomer-na-platforme-arduino-uno.htm Použitie infračerveného senzora prekážky na účel otáčkomera na platforme Arduino Uno. Fri, 30 Aug 2019 23:42:04 -0100 UDP Ovládanie ESP32 prostredníctvom UDP datagramov /blogclanok/13149/ovladanie-esp32-prostrednictvom-udp-datagramov.htm Článok poukazuje na možnosti ovládania ESP32 prostredníctvom UDP správ - datagramov. Popisuje možnosti využitia asynchrónnej knižnice. Thu, 22 Aug 2019 18:18:05 -0100 Mastermind - Logik - cez Arduino a LCD /blogclanok/13148/mastermind-logik-cez-arduino-a-lcd.htm Popis implementácie hry Mastermind pre Arduino s využitím LCD displeja 20x4 na I2C zbernici s expadnerom. Programová logika vrátane zdrojového kódu. Sun, 23 Jun 2019 00:23:32 -0100 Bicyklovanie Bicyklovanie po Google mapách - Arduino 32u4 /blogclanok/13139/bicyklovanie-po-google-mapach-arduino-32u4.htm Článok sa zameriava na použitie Arduino dosiek s čipom 32u4, ktorý dokáže fungovať ako HID zariadenie. Mon, 3 Jun 2019 01:56:54 -0100 Nerov (v)zostup v Caldárii /blogclanok/13135/nerov-v-zostup-v-caldarii.htm Poviedka z roku 2015 napísaná mnou za víkend bez internetu :-)) Inšpiráciu som si zobral z hry M&B: Warband. Dielo neprešlo jazykovou úpravou a obsahuje chyby. Fri, 17 May 2019 02:23:34 -0100 IoT Prepočet atmosférického tlaku na hladinu mora /blogclanok/13131/prepocet-atmosferickeho-tlaku-na-hladinu-mora.htm Krátky návod na prepočítanie absolútneho vlaku vzduchu na relatívny - na hladinu mora. Využitie vzorcov pre BOSCH senzory BME280, BMP280. Mon, 6 May 2019 21:52:01 -0100 IoT Včelárska váha - Arduino + HX711 /blogclanok/13129/vcelarska-vaha-arduino-hx711.htm Nielen včelárska váha postavená na základe 24-bitového prevodníka HX711, ktorý umožňuje presné merania prostredníctvom modulu pre váženie objektu (tenzometer). Systém je vhodný predovšetkým pre IoT aplikácie - Monitor váhy úľov, kontajnerov, ochrana tovaru... Mon, 29 Apr 2019 00:55:52 -0100 IoT Hladinomer - Arduino, ESP32, ESP8266 + ultrazvuk /blogclanok/13127/hladinomer-arduino-esp32-esp8266-ultrazvuk.htm Projekt s monitorovým denného vývoja výšky hladiny vody v studni, žumpe. Možnosť sledovať a integrovať rozšírené funkcie pre ovládanie zavlažovania, čerpania úžitkovej vody. Fri, 19 Apr 2019 15:40:12 -0100 IoT Meteostanica - ESP32 - Webclient /blogclanok/13126/meteostanica-esp32-webclient.htm Meteostanica postavená na ESP32 odosielajúca dáta na webstránku vo webclient móde. Sun, 24 Mar 2019 17:19:12 -0100 IoT Webportál - Vykurovanie cez internet - otvorený hardvér /blogclanok/13120/webportal-vykurovanie-cez-internet-otvoreny-hardver.htm Článok na tému vykurovania cez internet s centrálnym portálom s využitím otvoreného hardvéru pre komunikáciu. Sat, 23 Feb 2019 22:00:56 -0100 Airsoft Capture points (DOMINATION) - Arduino + WiFi /blogclanok/13107/capture-points-domination-arduino-wifi.htm Herný štýl Capture pints a.k.a. DOMINATION so systémom postaveným na Arduine a na wifi čipoch nRF24l01 vo verzii PA + LNA pre lepší dosah. Fri, 22 Feb 2019 23:35:17 -0100 IoT Notifikátor udalostí e-mailom cez mikrokontróler /blogclanok/13106/notifikator-udalosti-e-mailom-cez-mikrokontroler.htm Notifikátor udalostí postavený na platforme Arduino, ESP8266 či ESP32. Hlavnou úlohou systému je upozorniť na krízové situácie v domácnosti, na pracovisku. Udalosti hlásené prostedníctvom e-mailu