Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Thu, 19 Nov 2020 09:38:29 -0100 UART Ovládanie Arduina cez UART z počítača /blogclanok/13266/ovladanie-arduina-cez-uart-z-pocitaca.htm Príklad ovládania Arduina cez komunikačné rozhranie UART prostredníctvom počítača. Dopyty pre výstup dát s možnosťou ovládania výstupných digitálnych vývodov. Sun, 15 Nov 2020 00:16:15 -0100 JSON ArduinoJson - knižnica pre parsovanie JSON dát /blogclanok/13263/arduinojson-kniznica-pre-parsovanie-json-dat.htm Ukážka knižnice ArduinoJson a jej funkcií, ktoré uľahčujú prácu s JSON dátami. Predstavenie JSON formátu, dátových typov. Wed, 11 Nov 2020 16:11:30 -0100 Scraper Overenie kradnutých vozidiel - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266 /blogclanok/13261/overenie-kradnutych-vozidiel-arduino-ethernet-esp32-esp8266.htm Využitie platforiem otvoreného hardvéru ako nástroj web scraper / parser pre získanie informácii z HTTP webovej stránky o hľadaných - kradnutých vozidlách. Mon, 2 Nov 2020 02:20:55 -0100 Hladinomer Hladinomer + Zrážkomer - Arduino / ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13260/hladinomer-zrazkomer-arduino-esp8266-esp32.htm Prehľad celého projektu Hladinomer rozšírený o Zrážkomer RG-11. Zaujímavosti, spôsob funkčnosti, použitý prenosový hardvér, ultrazvukový senzor vzdialenosti. Thu, 29 Oct 2020 09:54:29 -0100 RFID RFID vrátnik - update Október 2020 /blogclanok/13259/rfid-vratnik-update-oktober-2020.htm RFID vrátnik v roku 2020. Prehľad posledných updatov systému. Novinky, podpora RFID čítačiek RDM6300, Wiegand. Wed, 28 Oct 2020 09:09:57 -0100 Debouncing Digitálny potenciometer, prerušenie, debouncing /blogclanok/13258/digitalny-potenciometer-prerusenie-debouncing.htm Digitálny potenciometer X9C103S a jeho využitie v programe s načítavaním signálov prerušenia. Softvérový debouncing signálu načítaného v prerušení. Thu, 22 Oct 2020 13:01:41 -0100 RG-11 Integrácia zrážkomera RG-11 do projektu Hladinomer /blogclanok/13256/integracia-zrazkomera-rg-11-do-projektu-hladinomer.htm Zrážkomer RG-11 v projekte Hladinomer. Ukážka merania, opis zariadenia a integrácia do webaplikácie pre vizualizáciu údajov. Mon, 28 Sep 2020 00:49:03 -0100 WiFiManager WiFi Termostat - ESP8266 - WiFiManager - OTA /blogclanok/13254/wifi-termostat-esp8266-wifimanager-ota.htm Implementácia WiFi termostatu na platforme ESP8266. Rozšírenie o funkcie pre OTA, WiFiManager pre uloženie informácii o WiFi sieti s fall-back Captive portálom. Tue, 22 Sep 2020 15:19:38 -0100 Port Izbový termostat - Portovanie programu - Arduino ---> ESP8266 /blogclanok/13253/izbovy-termostat-portovanie-programu-arduino--esp8266.htm Portovanie programu v prostredí ArduinoIDE medzi platformami Arduino, ESP8266 pre projekt Izbový termostat. Projekt využíva HTTP webserver a obsahuje HTML formulár pre riadenie. Wed, 9 Sep 2020 11:04:27 -0100 RFID RFID vrátnik - Ukončenie projektu /blogclanok/13249/rfid-vratnik-ukoncenie-projektu.htm Informácie a pripomienky ohľadom projektu RFID vrátnik postavenom na platforme Arduino, ESP8266, ESP32. Thu, 3 Sep 2020 23:43:33 -0100 WiFi Určenie vzdialenosti / polohy v bezdrôtových technológiách /blogclanok/13247/urcenie-vzdialenosti-polohy-v-bezdrotovych-technologiach.htm Výpočet vzdialenosti medzi dvoma uzlami rôznymi dostupnými metódami, prípadne určenie polohy. Programové implementácie pre ESP8266, ESP32. Sun, 23 Aug 2020 15:32:47 -0100 Web scraper Web scraper II. - Arduino, ESP8266, ESP32 /blogclanok/13243/web-scraper-ii-arduino-esp8266-esp32.htm Predstavenie client-side web scrapera na platforme Arduino, ESP8266, ESP32. Analýza webovej stránky, možné informácie pre získanie z webovej lokality priamo z HTML zdrojového kódu. Sat, 8 Aug 2020 15:22:10 -0100 OTA OTA (Over The Air) - ESP32 - Arduino IDE /blogclanok/13240/ota-over-the-air-esp32-arduino-ide.htm Pohľad na dostupné metódy vzdialenej aktualizácie softvéru na platforme ESP32 vo vývojovom prostredí Arduino IDE a balíku Arduino Core. Sat, 8 Aug 2020 01:33:23 -0100 Hladinomer Hladinomer - Revízia 1 - Prehľad /blogclanok/13238/hladinomer-revizia-1-prehlad.htm Projekt hladinomer bol rozšírený revíziou o ďalšie funkcionality, ktoré ponúka pre používateľa, využitie ďalšieho senzora, režimov pre ESP dosky. Thu, 6 Aug 2020 13:48:39 -0100 Ultrasonic Ultrazvukový senzor HC-SR04 a JSN-SR04T - projekt Hladinomer /blogclanok/13234/ultrazvukovy-senzor-hc-sr04-a-jsn-sr04t-projekt-hladinomer.htm Predstavenie ultrazvukových senzorov používaných v mikrokontrólerovej technike. Verzia ultrazvuku aj vo vodotesnom vyhotovení. Rozdiely medzi senzormi, charakteristiky. Wed, 29 Jul 2020 23:26:33 -0100 Stavový automat Časová kontrola vodárne - stavový automat - Arduino /blogclanok/13233/casova-kontrola-vodarne-stavovy-automat-arduino.htm Stavový automat na platforme Arduino pre časovú kontrolu vodárne - Darlingu. Kontrola spočíva v overení dĺžky behu vodárne, ktorá dopĺňa vodu do zásobníka. V prípade poruchy zablokovanie vstupov, nastavenie výstupov. Sun, 26 Jul 2020 18:22:39 -0100 Hodiny Hodiny - 74HC595 - 7-segmentový displej /blogclanok/13232/hodiny-74hc595-7-segmentovy-displej.htm Krátky projekt s implementáciou hodín na platforme Arduino s posuvnými registrami 74HC595 a 7-segmentovými displejmi. Implementácia v cloudovom simulátore TinkerCAD. Fri, 24 Jul 2020 23:52:05 -0100 Meteostanica Meteostanica V2 - Projekt zdarma pod MIT licenciou /blogclanok/13230/meteostanica-v2-projekt-zdarma-pod-mit-licenciou.htm Projekt meteostanice je uvoľnený pod MIT licenciou pre všetkých záujemcov o otvorený hardvér a jeho využitie pre klienta meteostanice. Sat, 18 Jul 2020 15:30:57 -0100 74HC595 Arduino - register 74HC595 + 7-segmentový displej /blogclanok/13227/arduino-register-74hc595-7-segmentovy-displej.htm Ovládanie 7-segmentového displeja cez Arduino s využitím posuvného registra 74HC595. Zapojenie so spoločnou anódou. Projekt dostupný v službe TinkerCAD. Sun, 12 Jul 2020 02:06:29 -0100 RS232 Hack RS232 - Arduino UART /blogclanok/13225/hack-rs232-arduino-uart.htm Hack kozmetického zariadenia komunikujúceho po RS232 s využitím Arduina a jeho UART linky. Analýza RS232 komunikácie pomocou saleae analyzátora, následne odchytenie komunikácie aj za pomoci Arduina, následný program pre podstrčenie falošného identifikátora na základe tlačidlového vstupu. Thu, 9 Jul 2020 17:33:00 -0100 Termostat Izbový termostat - Arduino + Ethernet /blogclanok/13223/izbovy-termostat-arduino-ethernet.htm Izbový termostat navrhnutý na platforme Arduino Uno + Ethernet shield Wiznet W5100 / W5500. Termostat pre vykurovanie / chladenie. Tue, 16 Jun 2020 12:12:12 -0100 BLE BLE Beacon - ESP32 - Eddystone TLM / URL /blogclanok/13219/ble-beacon-esp32-eddystone-tlm-url.htm Priblíženie použitia platformy ESP32 ako BLE (Blueooth Low Energy) Beacon využívajúci Eddystone profil s URL, respektíve TLM - telemetrickými informáciami. Sun, 14 Jun 2020 10:24:13 -0100 Mafia Mafia - Definitive Edition - Čo ukázal trailer? /blogclanok/13218/mafia-definitive-edition-co-ukazal-trailer.htm Krátky pohľad na posledný - minútový trailer, ktorý odhaľuje vizuál postáv, ponúka nové možnosti prostredia, ukazuje zaujímavosti na detailoch. Sun, 7 Jun 2020 13:34:47 -0100 Report International Commonwealth cup 2020 - Hockey Question Mark /blogclanok/13216/international-commonwealth-cup-2020-hockey-question-mark.htm Report k turnaju International Commonwealth cup 2020 v hre Hockey Question Mark (HQM), výsledky, tabuľky. Zhodnotenie turnaja, obsah tímu. Tue, 2 Jun 2020 17:47:25 -0100 Steam IOSoccer - Free-to-play futbalová multiplayer hra /blogclanok/13215/iosoccer-free-to-play-futbalova-multiplayer-hra.htm Pohľad na hru IOSoccer dostupnú Free-to-play na Steame. Hra využíva engine ako CS 1.6, Half-life. Prehľad základných herných prvkov, Matchmakingu. Sun, 31 May 2020 01:22:46 -0100 Metronóm Digitálny metronóm - Arduino /blogclanok/13214/digitalny-metronom-arduino.htm Digitálny metronóm založený na platforme Arduino s modifikovateľným parametrom BPM, taktom používateľským vstupom. Thu, 14 May 2020 17:39:02 -0100 Google Disk ESP-CAM - Ukladanie fotografií na Google Disk /blogclanok/13210/esp-cam-ukladanie-fotografii-na-google-disk.htm Využitie vývojovej dosky ESP32 s kamerou OV2640 - ESP-CAM vo verzii AI-Thinker. Ukladanie fotografií na Google Cloud - Disk. Sun, 26 Apr 2020 13:18:49 -0100 Amazon ESP8266 - Ovládanie hlasom cez Amazon Echo Dot /blogclanok/13208/esp8266-ovladanie-hlasom-cez-amazon-echo-dot.htm Hlasové ovládanie s využitím Amazon Alexa Echo Dot 1. a 2. generácie. Ovládanie rôznych systémov s využitím ESP8266 (Generic, NodeMCU, Wemos D1, Wemos D1 Mini) Thu, 23 Apr 2020 23:36:30 -0100 MQTTs Slovenský MQTT Broker - IoT Industries Slovakia II. /blogclanok/13207/slovensky-mqtt-broker-iot-industries-slovakia-ii.htm Druhé pokračovanie o MQTT Brokri, ktorý prevádzkuje IoT Industries Slovakia. Rozšírené zdrojové kódy pre ESP8266, ESP32 pre MQTTs protokol. Šifrované spojenie s MQTT Brokrom. Praktické využitie nástroja OpenSSL. Wed, 22 Apr 2020 03:12:55 -0100 Shift Register Kaskáda posuvných registrov 74HC595 ovládaná cez Arduino /blogclanok/13206/kaskada-posuvnych-registrov-74hc595-ovladana-cez-arduino.htm Popis so vzorovou implementáciou pre ovládanie kaskády posuvných registrov 74HC595. Ovládanie LED diód, výkonových prkvov, relé. Implementácia pre webserver, webclient.