Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Thu, 28 Dec 2023 23:29:14 -0100 ATtiny ATtiny85 Digispark - programovanie, použitie /blogclanok/13401/attiny85-digispark-programovanie-pouzitie.htm Pohľad na mikrokontróler ATtiny85 použitý v doske Digispark. Obmedzenia, možnosti, programovanie... Tue, 26 Dec 2023 23:15:48 -0100 TFT Prečo by som si už nekúpil ESPD-35 od LaskaKitu? /blogclanok/13400/preco-by-som-si-uz-nekupil-espd-35-od-laskakitu.htm Popis z môjho pohľadu konštrukčného problému na ESPD doske od Laskakitu, ktorý obsahuje integrovaný TFT LCD displej 3,5" a ESP32-WROOM-32 modul. Tue, 19 Dec 2023 11:19:15 -0100 ATtiny ATtiny85 - programovanie Arduino as ISP /blogclanok/13398/attiny85-programovanie-arduino-as-isp.htm Článok o malom švábe ATtiny85, jeho programovaní v prostredí Arduino IDE s využitím Arduina UNO ako programátora. Sat, 25 Nov 2023 09:33:39 -0100 Scraper MasterTherm - webscraper ESP32 /blogclanok/13396/mastertherm-webscraper-esp32.htm Získanie dát z webového rozhrania MasterThermu pre tepelné čerpadlo AirMaster. Wed, 15 Nov 2023 21:21:35 -0100 DOMINATOR RFID DOMINATOR 2.0 - rozdiely s 1.0 /blogclanok/13395/rfid-dominator-20-rozdiely-s-10.htm Nová DPS pre Airsoft/Paintball projekt RFID DOMINATOR 2.0. Porovnanie rozdielov voči predchádzajúcej verzii 1.0. Sun, 29 Oct 2023 13:30:11 -0100 AR Rozšírená realita (AR) - IoT dashboard /blogclanok/13394/rozsirena-realita-ar-iot-dashboard.htm Aplikácia rozšírenej reality (Augmented reality) pre možnosť zobrazenia dát senzorového uzla (Arduino, ESP32) z IoT dashboardu po naskenovaní preddefinovaného QR kódu. Fri, 15 Sep 2023 15:34:28 -0100 Solar Solárne napájanie ESP32 - WiFi / LoRaWAN /blogclanok/13393/solarne-napajanie-esp32-wifi-lorawan.htm Napájanie ESP32 pre nekritické aplikácie počas dňa cez solárny panel bez nutnosti využitia batérie. Aplikácia vo WiFi a LoRaWAN aplikácii Tue, 22 Aug 2023 20:14:20 -0100 BLE Beacon BLE Beacon na ESP32 - vysielanie vlastných dát /blogclanok/13391/ble-beacon-na-esp32-vysielanie-vlastnych-dat.htm Bluetooth Low Energy Beacon postavený na mikrokontroléri ESP32 Wed, 19 Jul 2023 16:55:12 -0100 IoT Node Mold - detektor plesne od eLOC8 /blogclanok/13389/node-mold-detektor-plesne-od-eloc8.htm Popis IoT zariadenia Node Mold od firmy eLOC8 vyvíjaný na Slovensku pre účely detekcie plesne a merania dôležitých ukazovateľov kvality ovzdušia v interiéri. Fri, 10 Mar 2023 23:42:51 -0100 ESP32 Český Kickstarter ESP32 projekt a čo ma odradilo? /blogclanok/13382/cesky-kickstarter-esp32-projekt-a-co-ma-odradilo.htm Priblíženie kampane s mikrokontrolérom ESP32 na platforme Kickstarter pre crowdfunding. Sun, 25 Dec 2022 19:18:22 -0100 ESP32 Senzorový uzol pre hladinomer - ESP32 s TFT displejom /blogclanok/13380/senzorovy-uzol-pre-hladinomer-esp32-s-tft-displejom.htm Ukážka mikrokontroléra ESP32 s TFT displejom ako senzorový uzol pre projekt hladinomer. Mon, 26 Sep 2022 14:34:30 -0100 Wokwi ESP-IDF v simulátore Wokwi - ESP32 /blogclanok/13375/esp-idf-v-simulatore-wokwi-esp32.htm Používanie low-level C/C++ funkcií frameworku ESP-IDF v online simulátore Wokwi pre mikrokontróler ESP32. Fri, 2 Sep 2022 00:13:24 -0100 Senzory Senzory pre záznam výšky hladiny vody /blogclanok/13374/senzory-pre-zaznam-vysky-hladiny-vody.htm Súhrnný článok senzorov pre záznam výšky hladiny vody. Použitie s mikrokontrolérmi (Arduino, ESP8266, ESP32, STM32 a pod.). Thu, 1 Sep 2022 00:58:55 -0100 ESP32 ESP32 - PHY Ethernet LAN8720 /blogclanok/13373/esp32-phy-ethernet-lan8720.htm ESP32 s PHY Ethernetom modulom LAN8720 a komunikácia po RMII rozhraní. Sat, 20 Aug 2022 09:43:46 -0100 Sigfox Sigfox končí? Všetko tomu nasvedčuje /blogclanok/13372/sigfox-konci-vsetko-tomu-nasvedcuje.htm Pohľad na pokrytie siete Sigfox na území Slovenska a Česka a ich zmenu s udalosťami uplynulého roka. Tue, 21 Jun 2022 20:21:21 -0100 FreeRTOS Ako spustiť neefektívny program efektívne? - FreeRTOS /blogclanok/13362/ako-spustit-neefektivny-program-efektivne-freertos.htm Možnosti FreeRTOS pre efektívne spúšťanie taskov s blokovacími funkciami delay(). Thu, 14 Apr 2022 13:43:31 -0100 Arduino Wokwi - simulátor pre Arduino projekty /blogclanok/13357/wokwi-simulator-pre-arduino-projekty.htm Pohľad na Wokwi simulátor pre Arduino projekty. Klady a zápory, na ktoré som narazil. Sat, 29 Jan 2022 18:28:58 -0100 L293D Ovládanie DC motorov - NodeMCU V2 + motor shield L293D /blogclanok/13349/ovladanie-dc-motorov-nodemcu-v2-motor-shield-l293d.htm Popis vývojového kitu NodeMCU v2 Amica s motor shieldom L293D, ovládanie DC motorov. Fri, 21 Jan 2022 22:09:54 -0100 Tuya Otváranie garážovej brány CAME cez smartfón /blogclanok/13346/otvaranie-garazovej-brany-came-cez-smartfon.htm Pripojenie WiFi ovládača garážovej brány do existujúceho systému CAME so zachovaním pôvodného ovládania. Wed, 12 Jan 2022 12:41:40 -0100 Zetor Kde hľadať VIN - Zetor UR1 /blogclanok/13345/kde-hladat-vin-zetor-ur1.htm Návod, kde hľadať VIN číslo pre Zetory unifikovanej rady 1. Návod by mal byť teda pre Zetory 2011 až 6911. Fri, 7 Jan 2022 21:13:20 -0100 IR Počítadlo otáčok so zastavením motora /blogclanok/13342/pocitadlo-otacok-so-zastavenim-motora.htm Počítadlo otáčok motora založené na IR senzore prekážok KY-032. Načítava pulzy v prerušení so SW debouncingom signálu. Sun, 2 Jan 2022 02:51:17 -0100 FreeRTOS FreeRTOS v Arduino IDE - ESP32 /blogclanok/13341/freertos-v-arduino-ide-esp32.htm Novoročný špeciál - krátky tutoriál pre mikrokontróler ESP32 a úprav programovej implementácie v prostredí Arduino IDE do špecifík FreeRTOS Fri, 24 Dec 2021 13:28:31 -0100 Termostat WiFi termostat - Espressif Systems - ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13340/wifi-termostat-espressif-systems-esp8266-esp32.htm Súpisný článok projektu WiFi termostat (spojené čiastkové články, ktoré na Sector blogu vychádzali do celku s predstavením projektu.) Sun, 14 Nov 2021 00:17:10 -0100 ESP ULP aplikácie - ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13336/ulp-aplikacie-esp8266-esp32.htm ULP aplikácie realizované pod mikrokontrolérmi ESP8266 a ESP32. Možnosti prebudenia podporovanými zdrojmi. Sun, 31 Oct 2021 18:17:35 -0100 Draw.io Vektorové obrázky do záverečných prác - Word /blogclanok/13333/vektorove-obrazky-do-zaverecnych-prac-word.htm Ako vložiť vektorový obrázok do Wordu? Exportovanie obrázkov blokových schém a vývojových diagramov do vektorového formátu .EMF, ktorý môže byť vložený do Microsoft Word. Sun, 8 Aug 2021 14:22:50 -0100 MATLAB Detekčná charakteristika - MATLAB /blogclanok/13325/detekcna-charakteristika-matlab.htm Vizualizácia detekčnej charakteristiky ultrazvukových senzorov vzdialenosti v prostredí MATLAB pre projekt Hladinomer. Mon, 19 Jul 2021 00:24:47 -0100 MATLAB Práca s obrázkami - MATLAB /blogclanok/13320/praca-s-obrazkami-matlab.htm Ukážka jednoduchých a základných operácii s obrázkami v prostredí MATLAB, ktoré môžu byť užitočné pre zadania, rýchle úpravy. Sun, 18 Jul 2021 11:37:51 -0100 ESP-IDF Flash Encryption a jeho implementácia v ESP-IDF /blogclanok/13315/flash-encryption-a-jeho-implementacia-v-esp-idf.htm Implementácia funkcionality Flash Encryption v prostredí ESP-IDF pre vývojovú platformu ESP32. Kompletné inštrukcie k implementácii od generovania AES kľúča, jeho zápisu do eFuse a následným spustením permanentnej funkcionality Flash Encryption. Tue, 13 Jul 2021 19:44:25 -0100 ESP-IDF Secure Boot V1 a jeho implementácia v ESP-IDF /blogclanok/13314/secure-boot-v1-a-jeho-implementacia-v-esp-idf.htm Opis funkcionality Secure Boot V1 pre mikrokontroléry ESP32 a jeho implementácia v prostredí ESP-IDF v4.2. Thu, 8 Jul 2021 00:18:14 -0100 ESP-IDF Senzor Bosch BME280 v prostredí ESP-IDF /blogclanok/13311/senzor-bosch-bme280-v-prostredi-esp-idf.htm Predstavenie senzora Bosch BME280, operačné módy prevádzky, merania, vzorkovanie. Tvorba vlastného konfiguračného menu, direktívy pre podmienenú kompiláciu. Program v prostredí ESP-IDF.