Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Sun, 14 Nov 2021 00:17:10 -0100 ESP ULP aplikácie - ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13336/ulp-aplikacie-esp8266-esp32.htm ULP aplikácie realizované pod mikrokontrolérmi ESP8266 a ESP32. Možnosti prebudenia podporovanými zdrojmi. Sun, 31 Oct 2021 18:17:35 -0100 Draw.io Vektorové obrázky do záverečných prác - Word /blogclanok/13333/vektorove-obrazky-do-zaverecnych-prac-word.htm Ako vložiť vektorový obrázok do Wordu? Exportovanie obrázkov blokových schém a vývojových diagramov do vektorového formátu .EMF, ktorý môže byť vložený do Microsoft Word. Sun, 8 Aug 2021 14:22:50 -0100 MATLAB Detekčná charakteristika - MATLAB /blogclanok/13325/detekcna-charakteristika-matlab.htm Vizualizácia detekčnej charakteristiky ultrazvukových senzorov vzdialenosti v prostredí MATLAB pre projekt Hladinomer. Mon, 19 Jul 2021 00:24:47 -0100 MATLAB Práca s obrázkami - MATLAB /blogclanok/13320/praca-s-obrazkami-matlab.htm Ukážka jednoduchých a základných operácii s obrázkami v prostredí MATLAB, ktoré môžu byť užitočné pre zadania, rýchle úpravy. Sun, 18 Jul 2021 11:37:51 -0100 ESP-IDF Flash Encryption a jeho implementácia v ESP-IDF /blogclanok/13315/flash-encryption-a-jeho-implementacia-v-esp-idf.htm Implementácia funkcionality Flash Encryption v prostredí ESP-IDF pre vývojovú platformu ESP32. Kompletné inštrukcie k implementácii od generovania AES kľúča, jeho zápisu do eFuse a následným spustením permanentnej funkcionality Flash Encryption. Tue, 13 Jul 2021 19:44:25 -0100 ESP-IDF Secure Boot V1 a jeho implementácia v ESP-IDF /blogclanok/13314/secure-boot-v1-a-jeho-implementacia-v-esp-idf.htm Opis funkcionality Secure Boot V1 pre mikrokontroléry ESP32 a jeho implementácia v prostredí ESP-IDF v4.2. Thu, 8 Jul 2021 00:18:14 -0100 ESP-IDF Senzor Bosch BME280 v prostredí ESP-IDF /blogclanok/13311/senzor-bosch-bme280-v-prostredi-esp-idf.htm Predstavenie senzora Bosch BME280, operačné módy prevádzky, merania, vzorkovanie. Tvorba vlastného konfiguračného menu, direktívy pre podmienenú kompiláciu. Program v prostredí ESP-IDF. Thu, 1 Jul 2021 12:27:15 -0100 Termostat Podpora ESP32 do projektu WiFi termostat /blogclanok/13310/podpora-esp32-do-projektu-wifi-termostat.htm Podpora projektu WiFi termostat na hardvéri ESP32 od Espressifu. Rozbor rozdielov programu od ESP8266, implementácia... Tue, 29 Jun 2021 13:09:18 -0100 MATLAB Beamforming vizualizácia - MATLAB /blogclanok/13309/beamforming-vizualizacia-matlab.htm Beamforming, alebo technika prispôsobenia lúča koncovému zariadeniu má využitie v mobilných sieťach najmä 5. generácie. Ukážeme si jej vizualizáciu v prostredí MATLAB. Fri, 18 Jun 2021 13:42:31 -0100 DPS Výroba DPS - AISLER - RFID DOMINATOR /blogclanok/13307/vyroba-dps-aisler-rfid-dominator.htm Výroba DPS v Nemecku vo firme AISLER. Obojstranná DPS za prijateľnú cenu s minimálnym počtom 3ks a poštovným zdarma. Fri, 4 Jun 2021 15:02:04 -0100 ESP-IDF Podpora ESP-IDF do projektu Hladinomer /blogclanok/13302/podpora-esp-idf-do-projektu-hladinomer.htm Firmvér pre uzol Hladinomera v prostredí frameworku ESP-IDF v jazyku C pre platformu ESP32. Implementácia fronty - Queue. Sun, 28 Mar 2021 01:09:14 -0100 Termostat WiFi termostat - Rozšírenie o manuálny režim - ESP8266 /blogclanok/13294/wifi-termostat-rozsirenie-o-manualny-rezim-esp8266.htm Rozšírenie projektu WiFi termostat na platforme ESP8266 o voľbu manuálneho režimu zatiaľ v experimentálnej verzii. Sun, 14 Mar 2021 21:15:36 -0100 RFID RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft | Paintball /blogclanok/13288/rfid-dominator-stopky-pre-airsoft-paintball.htm RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft, Paintball na platforme Arduino. Opis funkčnosti z používateľskej a hardvérovej stránky. Sun, 7 Mar 2021 20:08:45 -0100 Airsoft Konfigurovateľné stopky - DOMINATOR pre Airsoft | Paintball /blogclanok/13285/konfigurovatelne-stopky-dominator-pre-airsoft-paintball.htm Stopky pre Airsoft, Paintball herný mód Capture Point - DOMINATION. Rotačným enkóderom je možné konfigurovať stopky a nastaviť špecifické parametre pre dĺžku stlačenia, dĺžku herného času, prípadne spustenie konkrétneho herného módu prepínaním v menu. Sat, 6 Mar 2021 20:17:36 -0100 MATLAB Hash, porovnanie reťazcov - MATLAB /blogclanok/13284/hash-porovnanie-retazcov-matlab.htm Programová implementácia v prostredí MATLAB s využitím hashovacej funkcie SHA1. Porovnanie hashov po bajtoch, vyjadrenie percentuálnej zhody v grafickej reprezentácii. Sat, 6 Mar 2021 18:35:56 -0100 MATLAB Kružnicová trilaterácia - MATLAB /blogclanok/13283/kruznicova-trilateracia-matlab.htm Programová implementácia v prostredí MATLAB pre kružnicovú trileteráciu, nájdenie relatívnej / absolútej polohy bodu v súradnicovom systéme. Wed, 3 Mar 2021 15:37:59 -0100 Ultrasonic Hladinomer - úpravy finálnej verzie /blogclanok/13281/hladinomer-upravy-finalnej-verzie.htm Hladinomer umožňuje merať výšku hladiny vody alebo inej kvapaliny v studni, nádrži, žumpe. Vodotesné ultrazvukové senzory vzdialenosti sú bezúdržbové. Popis úprav projektu. Fri, 22 Jan 2021 17:48:42 -0100 Termostat Termostat - (ne)použiteľnosť webaplikácie v Google Chrome /blogclanok/13279/termostat-ne-pouzitelnost-webaplikacie-v-google-chrome.htm Problémy izbového termostatu na platforme ESP8266, ESP32, Arduino + Ethernet. Nekompatibilita prehliadača Google Chrome pre Android s HTML elementami formulára. Sat, 9 Jan 2021 23:36:52 -0100 Sigfox Prenos cez Sigfox IoT sieť - Hladinomer a zrážkomer /blogclanok/13277/prenos-cez-sigfox-iot-siet-hladinomer-a-zrazkomer.htm Do projektu Hladinomer, respektíve Hladinomer a zrážkomer bola implementovaná ďalšia metóda prenosu dát cez sieť Sigfox. Sieť umožňuje prenos malých dátových paketov. Wed, 6 Jan 2021 17:13:05 -0100 ESP8266 WiFi termostat - ESP8266 - 1.0.2.1 - JSON clients /blogclanok/13275/wifi-termostat-esp8266-1021-json-clients.htm Ukážka WiFi termostatu pre platformu ESP8266 Vo verzii 1.0.2.X. Ukážka a problémy JSON klientov, ktorí dokážu získavať informácie z WiFi termostatu a na ich základe riadiť ďalšie systémy, odosielať ich a archivovať. Tue, 5 Jan 2021 11:43:19 -0100 JSON OpenWeather API - použitie s mikrokontrolérmi /blogclanok/13274/openweather-api-pouzitie-s-mikrokontrolermi.htm Použitie OpenWeather API, predstavenie služby free, možností zisku dát, obmedzenia na počet requestov, garantovaný uptime služby. Použitie API s mikrokontrolérmi Arduino, ESP8266, ESP32. Sun, 27 Dec 2020 22:30:00 -0100 Biometria Senzor odtlačku prsta - Arduino /blogclanok/13273/senzor-odtlacku-prsta-arduino.htm Technický popis senzora odtlačku prsta od Adafruitu. Využitie s platformou Arduino, alebo obdobným mikrokontrolérom s UART rozhraním. Wed, 16 Dec 2020 23:32:06 -0100 AVRDUDE XLoader - kompaktný uploader pre strojové kódy - Arduino /blogclanok/13270/xloader-kompaktny-uploader-pre-strojove-kody-arduino.htm Ukážka nástroja XLoader pre projekt Ethernet termostat. Ukážka nahratia strojového kódu prostredníctvom XLoadera. Tue, 8 Dec 2020 14:02:53 -0100 Auth HTTP autentizácia - Arduino / ESP - klient / server /blogclanok/13269/http-autentizacia-arduino-esp-klient-server.htm Priblíženie možností HTTP autentizácie pre platformy Arduino, ESP8266, ESP32 a ich programová implementácia pre klient, server mód. Thu, 19 Nov 2020 09:38:29 -0100 UART Ovládanie Arduina cez UART z počítača /blogclanok/13266/ovladanie-arduina-cez-uart-z-pocitaca.htm Príklad ovládania Arduina cez komunikačné rozhranie UART prostredníctvom počítača. Dopyty pre výstup dát s možnosťou ovládania výstupných digitálnych vývodov. Sun, 15 Nov 2020 00:16:15 -0100 JSON ArduinoJson - knižnica pre parsovanie JSON dát /blogclanok/13263/arduinojson-kniznica-pre-parsovanie-json-dat.htm Ukážka knižnice ArduinoJson a jej funkcií, ktoré uľahčujú prácu s JSON dátami. Predstavenie JSON formátu, dátových typov. Wed, 11 Nov 2020 16:11:30 -0100 Scraper Overenie kradnutých vozidiel - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266 /blogclanok/13261/overenie-kradnutych-vozidiel-arduino-ethernet-esp32-esp8266.htm Využitie platforiem otvoreného hardvéru ako nástroj web scraper / parser pre získanie informácii z HTTP webovej stránky o hľadaných - kradnutých vozidlách. Mon, 2 Nov 2020 02:20:55 -0100 Hladinomer Hladinomer + Zrážkomer - Arduino / ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13260/hladinomer-zrazkomer-arduino-esp8266-esp32.htm Prehľad celého projektu Hladinomer rozšírený o Zrážkomer RG-11. Zaujímavosti, spôsob funkčnosti, použitý prenosový hardvér, ultrazvukový senzor vzdialenosti, detekčné charakteristiky. Thu, 29 Oct 2020 09:54:29 -0100 RFID RFID vrátnik - update Október 2020 /blogclanok/13259/rfid-vratnik-update-oktober-2020.htm RFID vrátnik v roku 2020. Prehľad posledných updatov systému. Novinky, podpora RFID čítačiek RDM6300, Wiegand. Wed, 28 Oct 2020 09:09:57 -0100 Debouncing Digitálny potenciometer, prerušenie, debouncing /blogclanok/13258/digitalny-potenciometer-prerusenie-debouncing.htm Digitálny potenciometer X9C103S a jeho využitie v programe s načítavaním signálov prerušenia z fotoelektrického snímača. Softvérový debouncing signálu načítaného v prerušení.