Blogy http://blog.sector.sk Blogy pre každého sk Sector (c)2015 saver@sector.sk Fri, 4 Jun 2021 15:02:04 -0100 ESP-IDF Podpora ESP-IDF do projektu Hladinomer /blogclanok/13302/podpora-esp-idf-do-projektu-hladinomer.htm Firmvér pre uzol Hladinomera v prostredí frameworku ESP-IDF v jazyku C pre platformu ESP32. Implementácia fronty - Queue. Sun, 28 Mar 2021 01:09:14 -0100 Termostat WiFi termostat - Rozšírenie o manuálny režim - ESP8266 /blogclanok/13294/wifi-termostat-rozsirenie-o-manualny-rezim-esp8266.htm Rozšírenie projektu WiFi termostat na platforme ESP8266 o voľbu manuálneho režimu zatiaľ v experimentálnej verzii. Sun, 14 Mar 2021 21:15:36 -0100 RFID RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft | Paintball /blogclanok/13288/rfid-dominator-stopky-pre-airsoft-paintball.htm RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft, Paintball na platforme Arduino. Opis funkčnosti z používateľskej a hardvérovej stránky. Sun, 7 Mar 2021 20:08:45 -0100 Airsoft Konfigurovateľné stopky - DOMINATOR pre Airsoft | Paintball /blogclanok/13285/konfigurovatelne-stopky-dominator-pre-airsoft-paintball.htm Stopky pre Airsoft, Paintball herný mód Capture Point - DOMINATION. Rotačným enkóderom je možné konfigurovať stopky a nastaviť špecifické parametre pre dĺžku stlačenia, dĺžku herného času, prípadne spustenie konkrétneho herného módu prepínaním v menu. Sat, 6 Mar 2021 20:17:36 -0100 MATLAB Hash, porovnanie reťazcov - MATLAB /blogclanok/13284/hash-porovnanie-retazcov-matlab.htm Programová implementácia v prostredí MATLAB s využitím hashovacej funkcie SHA1. Porovnanie hashov po bajtoch, vyjadrenie zhody v grafickej reprezentácii. Sat, 6 Mar 2021 18:35:56 -0100 MATLAB Kružnicová trilaterácia - MATLAB /blogclanok/13283/kruznicova-trilateracia-matlab.htm Programová implementácia v prostredí MATLAB pre kružnicovú trileteráciu, nájdenie relatívnej / absolútej polohy bodu v súradnicovom systéme. Wed, 3 Mar 2021 15:37:59 -0100 Ultrasonic Hladinomer - úpravy finálnej verzie /blogclanok/13281/hladinomer-upravy-finalnej-verzie.htm Hladinomer umožňuje merať výšku hladiny vody alebo inej kvapaliny v studni, nádrži, žumpe. Vodotesné ultrazvukové senzory vzdialenosti sú bezúdržbové. Popis úprav projektu. Fri, 22 Jan 2021 17:48:42 -0100 Termostat Termostat - (ne)použiteľnosť webaplikácie v Google Chrome /blogclanok/13279/termostat-ne-pouzitelnost-webaplikacie-v-google-chrome.htm Problémy izbového termostatu na platforme ESP8266, ESP32, Arduino + Ethernet. Nekompatibilita prehliadača Google Chrome pre Android s HTML elementami formulára. Sat, 9 Jan 2021 23:36:52 -0100 Sigfox Prenos cez Sigfox IoT sieť - Hladinomer a zrážkomer /blogclanok/13277/prenos-cez-sigfox-iot-siet-hladinomer-a-zrazkomer.htm Do projektu Hladinomer, respektíve Hladinomer a zrážkomer bola implementovaná ďalšia metóda prenosu dát cez sieť Sigfox. Sieť umožňuje prenos malých dátových paketov. Wed, 6 Jan 2021 17:13:05 -0100 ESP8266 WiFi termostat - ESP8266 - 1.0.2.1 - JSON clients /blogclanok/13275/wifi-termostat-esp8266-1021-json-clients.htm Ukážka WiFi termostatu pre platformu ESP8266 Vo verzii 1.0.2.X. Ukážka a problémy JSON klientov, ktorí dokážu získavať informácie z WiFi termostatu a na ich základe riadiť ďalšie systémy, odosielať ich a archivovať. Tue, 5 Jan 2021 11:43:19 -0100 JSON OpenWeather API - použitie s mikrokontrolérmi /blogclanok/13274/openweather-api-pouzitie-s-mikrokontrolermi.htm Použitie OpenWeather API, predstavenie služby free, možností zisku dát, obmedzenia na počet requestov, garantovaný uptime služby. Použitie API s mikrokontrolérmi Arduino, ESP8266, ESP32. Sun, 27 Dec 2020 22:30:00 -0100 Biometria Senzor odtlačku prsta - Arduino /blogclanok/13273/senzor-odtlacku-prsta-arduino.htm Technický popis senzora odtlačku prsta od Adafruitu. Využitie s platformou Arduino, alebo obdobným mikrokontrolérom s UART rozhraním. Wed, 16 Dec 2020 23:32:06 -0100 AVRDUDE XLoader - kompaktný uploader pre strojové kódy - Arduino /blogclanok/13270/xloader-kompaktny-uploader-pre-strojove-kody-arduino.htm Ukážka nástroja XLoader pre projekt Ethernet termostat. Ukážka nahratia strojového kódu prostredníctvom XLoadera. Tue, 8 Dec 2020 14:02:53 -0100 Auth HTTP autentizácia - Arduino / ESP - klient / server /blogclanok/13269/http-autentizacia-arduino-esp-klient-server.htm Priblíženie možností HTTP autentizácie pre platformy Arduino, ESP8266, ESP32 a ich programová implementácia pre klient, server mód. Thu, 19 Nov 2020 09:38:29 -0100 UART Ovládanie Arduina cez UART z počítača /blogclanok/13266/ovladanie-arduina-cez-uart-z-pocitaca.htm Príklad ovládania Arduina cez komunikačné rozhranie UART prostredníctvom počítača. Dopyty pre výstup dát s možnosťou ovládania výstupných digitálnych vývodov. Sun, 15 Nov 2020 00:16:15 -0100 JSON ArduinoJson - knižnica pre parsovanie JSON dát /blogclanok/13263/arduinojson-kniznica-pre-parsovanie-json-dat.htm Ukážka knižnice ArduinoJson a jej funkcií, ktoré uľahčujú prácu s JSON dátami. Predstavenie JSON formátu, dátových typov. Wed, 11 Nov 2020 16:11:30 -0100 Scraper Overenie kradnutých vozidiel - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266 /blogclanok/13261/overenie-kradnutych-vozidiel-arduino-ethernet-esp32-esp8266.htm Využitie platforiem otvoreného hardvéru ako nástroj web scraper / parser pre získanie informácii z HTTP webovej stránky o hľadaných - kradnutých vozidlách. Mon, 2 Nov 2020 02:20:55 -0100 Hladinomer Hladinomer + Zrážkomer - Arduino / ESP8266 / ESP32 /blogclanok/13260/hladinomer-zrazkomer-arduino-esp8266-esp32.htm Prehľad celého projektu Hladinomer rozšírený o Zrážkomer RG-11. Zaujímavosti, spôsob funkčnosti, použitý prenosový hardvér, ultrazvukový senzor vzdialenosti, detekčné charakteristiky. Thu, 29 Oct 2020 09:54:29 -0100 RFID RFID vrátnik - update Október 2020 /blogclanok/13259/rfid-vratnik-update-oktober-2020.htm RFID vrátnik v roku 2020. Prehľad posledných updatov systému. Novinky, podpora RFID čítačiek RDM6300, Wiegand. Wed, 28 Oct 2020 09:09:57 -0100 Debouncing Digitálny potenciometer, prerušenie, debouncing /blogclanok/13258/digitalny-potenciometer-prerusenie-debouncing.htm Digitálny potenciometer X9C103S a jeho využitie v programe s načítavaním signálov prerušenia. Softvérový debouncing signálu načítaného v prerušení. Thu, 22 Oct 2020 13:01:41 -0100 RG-11 Integrácia zrážkomera RG-11 do projektu Hladinomer /blogclanok/13256/integracia-zrazkomera-rg-11-do-projektu-hladinomer.htm Zrážkomer RG-11 v projekte Hladinomer. Ukážka merania, opis zariadenia a integrácia do webaplikácie pre vizualizáciu údajov. Mon, 28 Sep 2020 00:49:03 -0100 WiFiManager WiFi Termostat - ESP8266 - WiFiManager - OTA /blogclanok/13254/wifi-termostat-esp8266-wifimanager-ota.htm Implementácia WiFi termostatu na platforme ESP8266. Rozšírenie o funkcie pre OTA, WiFiManager pre uloženie informácii o WiFi sieti s fall-back Captive portálom. Tue, 22 Sep 2020 15:19:38 -0100 Port Izbový termostat - Portovanie programu - Arduino ---> ESP8266 /blogclanok/13253/izbovy-termostat-portovanie-programu-arduino--esp8266.htm Portovanie programu v prostredí ArduinoIDE medzi platformami Arduino, ESP8266 pre projekt Izbový termostat. Projekt využíva HTTP webserver a obsahuje HTML formulár pre riadenie. Thu, 3 Sep 2020 23:43:33 -0100 WiFi Určenie vzdialenosti / polohy v bezdrôtových technológiách /blogclanok/13247/urcenie-vzdialenosti-polohy-v-bezdrotovych-technologiach.htm Výpočet vzdialenosti medzi dvoma uzlami rôznymi dostupnými metódami, prípadne určenie polohy. Programové implementácie pre ESP8266, ESP32. Sun, 23 Aug 2020 15:32:47 -0100 Web scraper Web scraper II. - Arduino, ESP8266, ESP32 /blogclanok/13243/web-scraper-ii-arduino-esp8266-esp32.htm Predstavenie client-side web scrapera na platforme Arduino, ESP8266, ESP32. Analýza webovej stránky, možné informácie pre získanie z webovej lokality priamo z HTML zdrojového kódu. Sat, 8 Aug 2020 15:22:10 -0100 OTA OTA (Over The Air) - ESP32 - Arduino IDE /blogclanok/13240/ota-over-the-air-esp32-arduino-ide.htm Pohľad na dostupné metódy vzdialenej aktualizácie softvéru na platforme ESP32 vo vývojovom prostredí Arduino IDE a balíku Arduino Core. Sat, 8 Aug 2020 01:33:23 -0100 Hladinomer Hladinomer - Revízia 1 - Prehľad /blogclanok/13238/hladinomer-revizia-1-prehlad.htm Projekt hladinomer bol rozšírený revíziou o ďalšie funkcionality, ktoré ponúka pre používateľa, využitie ďalšieho senzora, režimov pre ESP dosky. Thu, 6 Aug 2020 13:48:39 -0100 Ultrasonic Ultrazvukový senzor HC-SR04 a JSN-SR04T - projekt Hladinomer /blogclanok/13234/ultrazvukovy-senzor-hc-sr04-a-jsn-sr04t-projekt-hladinomer.htm Predstavenie ultrazvukových senzorov používaných v mikrokontrólerovej technike. Verzia ultrazvuku aj vo vodotesnom vyhotovení. Rozdiely medzi senzormi, charakteristiky. Wed, 29 Jul 2020 23:26:33 -0100 Stavový automat Časová kontrola vodárne - stavový automat - Arduino /blogclanok/13233/casova-kontrola-vodarne-stavovy-automat-arduino.htm Stavový automat na platforme Arduino pre časovú kontrolu vodárne - Darlingu. Kontrola spočíva v overení dĺžky behu vodárne, ktorá dopĺňa vodu do zásobníka. V prípade poruchy zablokovanie vstupov, nastavenie výstupov. Sun, 26 Jul 2020 18:22:39 -0100 Hodiny Hodiny - 74HC595 - 7-segmentový displej /blogclanok/13232/hodiny-74hc595-7-segmentovy-displej.htm Krátky projekt s implementáciou hodín na platforme Arduino s posuvnými registrami 74HC595 a 7-segmentovými displejmi. Implementácia v cloudovom simulátore TinkerCAD.