blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG deadawp
ČLÁNKY
DISKUSIE
2
SLEDOVAŤ BLOG
PHP, Arduino programátor
deadawpFrekvenčné spektrum - MATLAB
pridal deadawp 10.1. 2020 o 2:15Frekvenčné spektrum môže rekrezentovať jednotlivé spektrá signálu a analyzovať napríklad, či dochádza k tzv. aliasingu - prekrývaniu spektier. V tejto implementácii použijeme interpolátor na pôvodné spektrum signálu, ktorý dokáže stlačiť pôvodné spektrum a do spektra vložiť kópiu (nultú hodnotu). Predchádza aliasingu. V prípade vyšších interpolácii môžeme spektrum stlačiť ešte viac a vložiť L-1 kópii do spektra namiesto pôvodnej vzorky.

Script pracuje s menovitou frekvenciou signálu 1Hz. Nakoľko budeme pracovať s uhlovou (kruhovou) frekvenciou, potrebujeme si frekvenciu vyjadriť  v rad/s. Následne si určíme vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 2*uhlová frekvencia. Následne násobky vzorkovacej frekvencie do + i do - *2, *3. Tieto hodnoty budú následne slúžiť na reprezentáciu na x osi grafu. MATLAB umožňuje upraviť funkčné hodnoty osi x a y použitím xticks funkcie a následne funkciou xticklabels priradiť aj textové hodnoty - labely k jednotlivým hodnotám. Následne môžeme do čiarového grafu vykresliť spektrum pôvodného signálu. 

Vidíme, že v spektre nie je aliasing - prekrývanie spektier. Následne vykonáme operáciu s interpolátorom, ktorý umožňuje stlačiť pôvodné spektrum. Interpolátor má faktor L, ktorý sa na spektrum aplikuje. Všeobecne platí, že interpolátor do spektra vloží L-1 kópiu, respektíve nultú zložku. Teda aby interpolátor zmenil spektrum, musí mať hodnotu minimálne 2. V tejto implementácii sme použili faktor L=2 a L=3. Výsledkom sú spektrá, do ktorých sú vložené kópie a pôvodné spektrum je stlačené. Vzorkovacia frekvencia je nadvzorkovaná - vynásobená * faktor L.

Interpolátor má využitie predovšetkým v elektotechnike pri spracovaní a prenose signálov, napríklad pri odosielaní nadvzorkuje signál, čím predchádza prípadnej chybe, nakoľko rovnaký signál je nadvzorkovaný, t.j. môže ho reprodukovať vernejšie. 

Výstup čiarového grafu:

Programová implementácia nie je dostupná na stiahnutie :-)Prístupov 3101
Kvalita článku
hlasov 0

PRÍSPEVKY
SLEDUJETE
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Ovládanie Arduina cez UART z počítača
[ 19.11.2020] (príspevkov 0)
ArduinoJson - knižnica pre parsovanie JS...
[ 15.11.2020] (príspevkov 0)
Overenie kradnutých vozidiel - Arduino +...
[ 11.11.2020] (príspevkov 0)
Hladinomer + Zrážkomer - Arduino / ESP82...
[ 2.11.2020] (príspevkov 0)
RFID vrátnik - update Október 2020
[ 29.10.2020] (príspevkov 0)
Digitálny potenciometer, prerušenie, deb...
[ 28.10.2020] (príspevkov 0)
Integrácia zrážkomera RG-11 do projektu ...
[ 22.10.2020] (príspevkov 0)
WiFi Termostat - ESP8266 - WiFiManager -...
[ 28.9.2020] (príspevkov 0)
Izbový termostat - Portovanie programu -...
[ 22.9.2020] (príspevkov 0)
RFID vrátnik - Ukončenie projektu
[ 9.9.2020] (príspevkov 0)