blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG deadawp
ČLÁNKY
DISKUSIE
3
SLEDUJETE BLOG
PHP, Arduino programátor
deadawpAirsoft DOMINATOR - Tlačidlový - Arduino + I2C LCD
pridal deadawp 7.2. 2020 o 22:50Dnešný článok sa bude bližšie zaoberať systémom DOMINATOR pre športy typu Airsoft, Paintball, ktorý bol vytvorený ako ekvivalent k RFID DOMINATOR-u, ktorý som realizoval v minulosti. DOMINATOR využíva digitálne vstupy prostredníctvom štyroch tlačidiel.
Funkcie tlačidiel:

  • Tím (RED) - Po stlačení tlačidla sa rozsvieti červená LED dióda (dióda zeleného tímu zhasne), začne sa počítať čas červeného tímu na displeji
  • Tím (GREEN) - Po stlačení tlačidla sa rozsvieti zelená LED dióda (dióda červeného tímu zhasne), začne sa počítať čas zeleného tímu na displeji
  • Rozhodca - Po stlačení tlačidla sa čas na displeji zastaví
  • Eraser - Po stlačení tlačidla sa čas na displeji zastaví a časy sa vyresetujú na 00:00:00

Jedlivé tlačidla sú pripojené interným rezistorom hodnoty 20kΩ k 5V Arduina, teda sa spínajú proti zemi. Zapojenie sa nazýva INPUT_PULLUP, jedná sa teda o Active low signál, ktorý Arduino overuje (reprezentuje stlačenie). Systém je navrhnutý na funkcii millis(), ktorá vracia počet milisekúnd od štartu procesora. Vďaka tomu je možné systém riadiť na základe časovo orientovaných akcií a možnosť obsluhovať paralélne rôzne časové akcie - eventy krátkymi programovými cyklami - ktoré sa vzájomne neochromia.

Logika stopiek systému sa vykonáva každých 100 milisekúnd. Jednoduchý inkrementátor navyšuje počet desatín, až dôjde k pretečeniu na sekundy, následne pretečeniu sekúnd na minúty a pretečeniu minút na hodiny. Maximálny časový rozsah systému je 99 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.

Vhodný je teda aj pre niekoľko denné akcie, napríklad Fort Benning v Česku s trvaním 2 dni a podobné akcie, kde môže byť tento herný mód zaujímavý. Rovnako tak i pre športové areály, ktoré môžu takýto herný mód ponúknuť do svojho portfólia.

Okrem logiky systému je možné spúšťať aj iné časovo orientované eventy, napríklad overovať dĺžku stlačenia tlačidla. Každý tím môže obsadzovať bod držaním tlačidla po určitú dobu, napríklad 10 sekúnd. Druhý tím pri obsadení bodu musí držať tlačidlo 20 sekúnd, nakoľko sa za prvých 10 sekúnd dostane bod do neutrálneho stavu a následným držaním tlačidla ďalších 10 sekúnd už bod obsadí tento tím.

Koncept stopiek môže slúžiť napríklad aj na vyrátanie počtu bodov, ktoré tím obsadením získal napríklad z počtu obsadení bodu, počtu minút/sekúnd obsadenia bodu. V mojej implementácii som sa rozhodol pre čo najjednoduchšiu implementáciu bez skúmania dĺžky časových stlačení tlačidiel. Teda ihneď po stlačení tlačidla sa zmení stav systému (indikátor tímu - LED dióda, časomiera sa aktivuje pre tím).  

Video na ukážku funkčnosti:


Schéma zapojenia pre Airsoft DOMINATOR s tlačidlovým vstupom:

Shareware verzia tohto softvéru slúži na overenie funkcie vstupov, odozvy a behu celého systému. Verzia je obmedzená pre testovacie účely s meraním času do maximálne 30 sekúnd. Druhým obmedzením je 30 sekundová inicializacia celého systému po pripojení napájania. Verzia je exportovaná do strojového kódu - nahrateľný .hex prostredníctvom nástroja AVRDUDE. Export verzie je realizovaný z plnej verzie projektu - martinius96@gmail.com. Strojový kód plne korešponduje so schémou zapojenia - bez BUZZERA. Export je bez Bootloadera a exportovaný pre Arduino Uno, respektíve AVR AtMega328P.

 

Rozšírené info k projektu Tlačidlový DOMINATOR s odkazom na strojové kódy zdarma: https://martinius96.github.io/Airsoft-DOMINATOR-RFID/button-dominator.htmlPrístupov 3922
Kvalita článku
hlasov 0

PRÍSPEVKY
SLEDOVAŤ
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Podpora ESP-IDF do projektu Hladinomer
[ 4.6.2021] (príspevkov 0)
WiFi termostat - Rozšírenie o manuálny r...
[ 28.3.2021] (príspevkov 0)
RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft | Pa...
[ 14.3.2021] (príspevkov 0)
Konfigurovateľné stopky - DOMINATOR pre ...
[ 7.3.2021] (príspevkov 0)
Hash, porovnanie reťazcov - MATLAB
[ 6.3.2021] (príspevkov 0)
Kružnicová trilaterácia - MATLAB
[ 6.3.2021] (príspevkov 0)
Hladinomer - úpravy finálnej verzie
[ 3.3.2021] (príspevkov 0)
Prenos cez Sigfox IoT sieť - Hladinomer ...
[ 9.1.2021] (príspevkov 0)
WiFi termostat - ESP8266 - 1.0.2.1 - JSO...
[ 6.1.2021] (príspevkov 0)